Een goede voorbereiding…

Waarom bereiden we ons vaak niet goed voor? Wat maakt dat we dat slecht doen of zelfs helemaal achterwege laten terwijl we het belang ervan absoluut inzien?

Het doel en de weg

Door doelen te stellen bepaal je wat je wil bereiken en stuur je je focus. Dat weten we allemaal.